Malmö

Innomhus byggnations arbete i en kontorsbyggnad i Malmö