Neste

Reklam/ dekal påklistring på bränsle cisternen